Kategorie
Wermikultura

Wermikultura

Wermikultura jest to nic innego jak przemyślana intensywna hodowla dżdżownicy dająca w swoim wyniku korzyści dla hodowcy w postaci produkcji nawozu dla uprawianych roślin oraz jako sposób na utylizację odpadów powstających w gospodarstwie czy to rolnym czy domowym. W zależności od skali do hodowli używa się różnych rozwiązań oraz technologii.

W przypadku małych ilości produkowanych odpadków z 3-4 osobowej rodzinnej kuchni wystarczające jest wiadro 30L z nawierconymi dziurkami na odciek na dnie i siatka na gumce jako zamknięcie chroniące naszą hodowlę od much oraz innych niepożądanych stworzeń jednocześnie doprowadzając powietrze. Dobrze prowadzona hodowla nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, pachnie jak wilgotny las po deszczu. Rozwinięciem takiej hodowli może być kolejne identyczne wiadro.

Do średnich możemy zaliczyć pryzmy kompostowe na podłożu umożliwiającym odciek oraz zabezpieczonym przed dostępem kretów, ryjówek oraz myszy siatką lub płytą betonową od spodu oraz siatką lub plandeką zabezpieczającą przed ptakami z góry. Rozwiązaniem najczęściej stosowanym w gospodarstwach jest odpowiednio zabezpieczony kompostownik który dodatkowo zasiedlany jest dżdżownicą kalifornijską aby przyśpieszyć proces kompostowania. Jest to rozwiązanie najbardziej efektywne ekonomicznie jednak należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich warunków w szczególności w miesiącach zimowych aby pryzma nie przemarzła nie można wybierać z niej materiału na jesień oraz sama pryzma musi być masywna, umiejscowiona w osłoniętym od wiatru miejscu. Sugeruję aby jej szerokość wynosiła 2m dla dostępu i nie mniej niż półtora metra wysokości. Pryzmy kompostowej z dżdżownicami nie można traktować jak zwykłej pryzmy, w szczególności trzeba zadbać o jej regularne zraszanie, warstwy świeżego pokarmu nie powinny przekraczać 5cm grubości lub powinny być odpowiednio wcześniej wstępnie skompostowane aby nie doszło do przegrzania pryzmy. Rozwiązaniem pozwalającym na większą kontrolę warunków środowiskowych jest hodowla pod osłonami lub w budynkach na pryzmach, w systemach skrzyniowych lub ciągłego przepływu (cft) gdzie pożywienie dla hodowli podawane jest od góry złoża a gotowy wermikompost wykruszany jest od spodu z pomocą noża odcinającego przeciąganego linką stalową lub łańcuchem lub ręcznie za pomocą grabi.

Duże hodowle związane są wybitnie z przemysłem, gdzie głównym celem nie jest hodowla sama w sobie tylko praktyczna możliwość usunięcia odpadków organicznych, szlamów poprodukcyjnych oraz innych zbędnych składników produkowanych przy okazji a nie mających wartości jako takich. Do utylizacji metodą wermikompostowania nadają się odpady z przemysłu papierniczego, olejowego, browarów. Wytworzony wermikompost z uwagi na małą różnorodność pożywienia na wejściu ma nieco gorsze parametry jednak produkowany w dużych ilościach niskim kosztem nadaje się idealnie do rekultywacji gleb zniszczonych oraz nawożenia terenów jak parki, skwery czy ogólnie pojęte tereny zielone.